Barnevernvakten

Gjelder fra 02.09.19:

  • På hverdager: kl 08.00 - 15.00 - vakttelefon 479 76 780
  • Mandag - fredag: kl 15.00 - 08.00 - vakttelefon 40 40 40 15
  • Døgnåpen på helg, høytid og på helligdager - vakttelefon 40 40 40 15