Bekjempelse av blåleddved

Folldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine.

Det er ennå ikke for sent med tiltak for å stoppe spredning av blåleddved denne vekstsesongen. Det du kan gjøre er:

Hvis du fortsatt ønsker å ha blåleddved i hagen, må du nå plukke bærene før fuglene tar dem. Eller du kan klippe busken og pass på at bærene blir med. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfallssekken, slik at de ikke kommer på avveie.

Fjerne store planter som fungerer som spredere i og utenfor hagen. Busken hogges/skjæres ned. Avhogde blåleddvedbusker skal leveres på FIAS-gjenvinningsstasjonen. Det er veldig viktig at buskene levere på FIAS, for kastes de i skogen/utmarka, vil det føre til enda mer spredning av busken.

FIAS har åpent hver torsdag fra kl.14.00 til kl. 19.00. Hageavfall skal leveres dit og er GRATIS.

Etter at buskene er fjernet kan det sprøytes med Roundup på stubben. Det forutsettes at all påføring av sprøytemidler skjer direkte på plantedelene til blåleddveden. Dette for å hindre at sprøytemidler spres til andre områder enn selve blåleddvedplanten. Det kan hende at sprøytingen må gjentas flere år. Følg med på om noe av busken kommer opp igjen.

En annen metode, som trolig er den beste, er å vente med sprøyting til våren. Sprøyt da bladene på hele planten når den har kommet i vekst igjen.

Fjerne småplanter som vokser i utmarka ved å rive dem opp med rota. Husk da og samle de sammen og vær sikker på at de ikke slår rot igjen.

Har du spørsmål om bekjempelse av blåleddved kontakt TLU, Folldal kommune.