Boka Krig og okkupasjon i Folldal 1940-45

Kommunen har blitt anmodet om å trykke opp et nytt opplag av boken til Gisle Grimsbu. Før et nytt opptrykk vurderes, synes det hensiktsmessig å gå ut bredt for å sjekke behovet for en ny utgave.

Folldal kommune som har stått for salget, har ikke opplevd mange henvendelser de siste årene. Biblioteket har derimot hatt jevnt utlån av de to eksemplarene som finnes der, og de mener de dekker behovet tilfredsstillende.

Vi ønsker en tilbakemelding fra de som ønsker å kjøpe boken. Bestillingen vil bli effektuert om mange nok bestiller.

Bestillingen sendes på mail til postmottak@folldal.kommune.no eller pr post til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, innen 04.09.20