Boliger til flyktninger

Folldal kommune er blitt anmodet om å bosette flyktninger også i 2024. Flyktningetjenesten er i den forbindelse fortsatt i behov av mulige boliger å leie i Folldal. Det er fortrinnsvis ønskelig med boliger som har muligheten for noe langsiktige leieforhold og sentrumsnært, men det kan også være mulig andre steder enn i sentrum. 
Ta kontakt med flyktningekonsulent Anne Elisabeth Trondsgård på 40447479 om du har noe som kan være av interesse.