Bredbåndsprosjektet Egnund – Børsungsæter

Eidsiva Bredbånd sammen med Nord-Østerdal Kraftlag er nå i full gang med fiberprosjektet som dekker hele øst-vest aksen i Folldal. Folldal kommune er byggherre, og er sammen med Hedmark Fylkeskommune også med på delfinansiering av prosjektet.

Forrige uke holdt Eidsiva Bredbånd informasjonsmøter med stor oppslutning både i Dalholen og Grimsbu. En stor del av de frammøtte signerte avtaler direkte i møtene. De som ikke har tegnet avtale vil bli fulgt opp fortløpende med direkte salg.

Dette er et svært viktig prosjekt for bygda, både fordi det gir svært mange tilbud om fiber, men også fordi det gir grunnlag for videre utbygging av både fiber og mobile løsninger samt gir oss en vesentlig redusert risiko for bortfall av internett og telefon i framtida. Folldal kommune håper derfor på god oppslutning!

Vi er også kjent med at mange av de som ikke har fiber i dag, har internett via Telenor sitt kobbernett. Som sikkert mange har fått melding om allerede er Telenor i ferd med å fase ut kobbernettet.

Har du spørsmål om fiberprosjektet kan du ta kontakt med Eidsiva Bredbånd sin kundeservice.

  • Kundespesifikke spørsmål som f eks «grav selv», leveringstider, produkter m.m se EB sitt Kundesenter – se https://eidsiva.net/kundeservice/kontakt/ for kontaktinformasjon (KS tlf nummer 612 00 612).