Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 14-3 ut til alminnelig ettersyn f.o.m. 26.11.2020 t.o.m. 10.12.2020

Kommunestyret behandler budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 i møte 11.12.2020.

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller postmottak@folldal.kommune.no innen 10.12.2020 kl.16.00.

Høringsdokumenter 

Samlet saksfremstilling budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 356 kB)
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 4 MB)
Hovedoversikter budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PDF, 2 MB)
Priser og gebyrer (PDF, 777 kB)
Budsjett - arter og ansvar (PDF, 4 MB)