Dialogseminar om elektriske varebiler

Kommunene i Nord-Østerdal vurderer å vektlegge bruk av nullutslippskjøretøy i sine anbud i tiden fremover. I første omgang gjelder dette rammeavtaler for håndverkstjenester, men på sikt vil det også vurderes for anbud som omfatter transport av varer og andre tjenester.

Leverandører som ønsker å gi innspill til utforming av anbud inviteres til dialogseminar på Tynset Rådhus den

  • 19.juni kl. 13.00
     

Påmelding via lenke: https://forms.office.com/e/Wna2wRV66a