Eiendomsskatt 2019 - skattesedler via elektronisk forsendelse

Nytt i 2019 er at eiendomsskattesedlene sendes ut via elektronisk forsendelse for flertallet av eierne av eiendom. Folldal kommune håper de fleste åpner den elektroniske posten innen 40 timer etter mottak, slik at vi slipper kostnader med å sende ut dette pr vanlig papirpost i tillegg. Mer informasjon om eiendomsskatt og skattelister legges ut på kommunens nettside etter hvert.

 

Eiendomsskattekontoret, Folldal kommune.