Eiendomsskatt 2021

Noen har etterlyst faktura for eiendomsskatt for første termin. Hvis skatten for en eiendom er mindre enn kr 300,- pr år, skal den ikke skrives ut/kreves inn, dette jf endringer i eiendomsskatteloven fra 01.01.2021. Dette er bakgrunnen for at noen ikke får faktura for betaling av eiendomsskatt for 2021. Tidligere var minstebeløpet kr 50,- pr år.