Eiendomsskatt 2022 - skattelister

Eiendomsskattelister for 2022 legges ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker. Eiendomsskattesedler sendes i disse dager ut til alle hjemmelshavere av skattepliktige eiendommer.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022 (k-sak 56/21), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelister ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker fra 28. februar 2022. Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gård-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelistene legges ut på servicekontoret, på biblioteket og den publiseres på kommunens nettside www.folldal.kommune.no 

Blir skatten for en eiendom mindre enn kr 300,- pr år, skrives det ikke ut eiendomsskatt, jf § 14 (tidligere var grensa her kr 50,-).

Skattesedler sendes ut til alle hjemmelshavere sist i februar. De fleste vil få tilsendt skattesedlene elektronisk, via SvarUt. Det henstilles om at mottaker åpner disse elektronisk snarest mulig etter mottak, slik at kommunen slipper kostnaden med å sende dem ut pr vanlig papirpost i tillegg.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker (senest 12. april 2022).

Eiendomsskattekontorets adresse:

Post:                   Folldal kommune, Eiendomsskattekontoret, Gruvvegen 7, 2580 Folldal
E-post:                postmottak@folldal.kommune.no

Eiendomsskatten faktureres ut med 4 terminer med betalingsfrister 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.
Eiendomsskatt og kommunale avgifter kommer vanligvis på felles faktura.
 

Her finner du link til skattelistene:

Eiendomsskatt 2022 - alle eiendommer (PDF, 429 kB)

Eiendomsskatt 2022 - eiendommer med fritak (PDF, 265 kB)

 

For ytterligere opplysninger om eiendomsskatt henvises det til eiendomsskattekontoret, Folldal kommune.

Kontakt

Anita Tellebon
Konsulent
E-post
Telefon 488 84 379