Endelig valgresultat ved kommunestyrevalget i Folldal 2019

Etter endelig opptelling er nå listen med representanter for det nye kommunestyret klare. Her kan du lese mer om representantfordeling og hvilke politikere som kommer inn.


Antall stemmeberettigede:           1295
Totalt antall kryss i manntallet:   1006
Oppmøteprosent:                           77,7%

Representantfordeling:

Representantfordeling
Parti Antall
Arbeiderpartiet 7
Senterpartiet 6
Rødt 2
Samlingslista 2
Totalt 17


Representanter:

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
Nummer Navn
1 Kristin Langtjernet
2 Bjørn Kenny Skomakerstuen
3 Martin Grimsbu
4 Bjørnar Brendryen
5 Kjell Brennodden
6 Ida Bårdseng
7 Thomas Sauarlia Hagen


Senterpartiet

Senterpartiet
Nummer Navn
1 Bente Fossum
2 Egil Eide
3 Linda Sæteren
4 Bård Kjønsberg
5 Kolbjørn Kjøllmoen
6 Kjetil Streitlien


Rødt

Rødt
Nummer Navn
1 Ronny Bekken Larsen
2 Marina Pettersen


Samlingslista

Samlingslista
Nummer Navn
1 Brit Kværness
2 Øyvind Øien


Valgdirektoratets sider for valgresultater kan du se flere detaljerte tall for de enkelte partiene.