Flytting av fysioterapitjenesten

Den kommunale fysioterapitjenesten er flyttet midlertidig til tidligere Dalen Barnehage sine lokaler på Dalholen. Dette er i forbindelse med renoverings og byggeperioden ved sykehjemmet. Fysioterapitjenesten vil ha tilhold her til rundt sommeren-24.

Fysioterapeutene nås på samme telefonnummer som tidligere; 48 95 01 48