Frivillighet, aktivitetsvenn - felles glede!

Onsdag kveld var jeg med på samling for våre aktivitetsvenner. Siden oppstarten, for fem år siden, er det 40 folldøler som har gjennomført skoleringa😀👏 (Et stort antall når vi tenker på innbyggertallet i kommunen vår). 

Klikk for stort bilde Frivillig arbeid er et utrolig viktig og godt supplement til de offentlige tjenestene, og i følge de 20 som er i aktive koblinger nå, gir dette mening, glede og opplevelser for aktivitetsvennene også. Frivillighetskulturen er en av våre særegenheter, som vi må hegne om. Det å være noe for andre gir mening. I tillegg har Frivilligsentralen blitt et viktig fellesskap for mange. Stolt av hva innbyggerne i Folldal får til? Ja!

Jeg hadde en utrolig fin kveld sammen med aktivitetsvennene. 

Ønsker dere mer info?
Kontakt arbeidsgruppas medlem, og leder av Frivilligsentralen Aina Therese Bakke.
Frivilligsentralen: 954 19 004

Med vennlig hilsen 
Kristin Langtjernet 
Ordfører Folldal

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577