Håndtering av bekymringsmelding

Arbeidsmiljøutvalget i Folldal har mottatt en bekymringsmelding om arbeidsmiljøet i HRO. Det at dette nå tydeligvis er kjent for mange, kan skape usikkerhet for flere av kommunens ansatte. Dette beklager jeg på det sterkeste. Som kommunens øverste administrative leder jobber jeg sammen med bedriftshelsetjenesten (BHT) med å finne gode løsninger for de som er involvert. De dette gjelder er informert direkte av meg om videre oppfølging. Et overordnet mål er at tjenestetilbudet til innbyggere i Folldal ikke skal bli berørt av dette.

Kommunedirektøren