Hva betyr grønn omstilling for oss?

Økt fokus på klimautfordringene betyr større forventninger og nye krav til både transport- og entreprenørbransjen. Hvilke muligheter finnes, og hva må til for å få til en forandring?

Bli med på fagdag for grønn omstilling i transport- og entreprenørbransjen i Fjellregionen
- Tynset rådhus, mandag 5. september. 


Arrangementet gjennomføres som en del av arbeidet med felles klima- og energiplanprosjektet i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os kommune.
Arrangementet er gratis, men pga. matservering ønsker vi oversikt over antall deltagere.