Hva skal Folldal være i framtiden? Vi vil høre din mening!

Trykk på linken nedenfor for å gi dine innspill:

Spørreundersøkelsen er laget for å få innspill fra innbyggere i Folldal kommune i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Frist for å svare er 1. november 2022.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 48 88 28 65