Info om harepest

Det har blitt påvist harepest hos to harer i Folldal kommune. Påvisning av harepest hos hare gir grunn til å være på vakt mot sykdommen, og det er et varsel om at bakterien finnes i området. Dette er spesielt viktig nå i jaktsesongen.

Tularemi er et annet ord for harepest.

Sykdommen kan også smitte til mennesker og forårsake sykdom. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at harepest vanligvis gir et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker, og at symptomer er feber, frysninger, hodepine og tretthet. Sykdommen behandles med antibiotika.

Veterinærinstituttet sier at man ikke skal ta på en syk eller død hare, og de råder også folk til ikke å drikke vann fra bekker eller andre usikre kilder i området.
De ber folk som finner døde eller syke harer, om å ta kontakt med det lokale Mattilsynet.

Tularemi (harepest) - FHI

Kontakt

Barbara Inauen-Willer
Kommunelege 1
E-post
Telefon 62 49 11 00