Informasjon Folldal kommune – uke 37 – covid-19 vaksinering

Kommunene fikk i uke 36 informasjon fra FHI om en ny oppdatert vaksine mot Covid-19 blir tilgjengelig i løpet av de neste ukene. Trolig kan vi tilby denne fra 21. september 2022.   

Vaksinen heter Comirnaty Orginal/Omicron BA.1 og er produsert av Pfizer/BioNTech. Den kan BARE brukes som oppfriskningsdose. Ved behov for grunnvaksinering (dose 1-3) skal man fortsatt bruke den opprinnelige mRNA-vaksinene. Tilbud om oppfriskningsdosen gjelder for personer over 65 år. 

Den nye vaksinen skal gi like god immunrespons (beskyttelse mot smitte) mot det opprinnelige viruset, og bedre immunrespons mot Omicronvarianten, men det fins foreløpig lite informasjon om hvor stor forskjellen er. Beskyttelse mot alvorlig sykdom er trolig lik for begge vaksinene, bivirkningene ser også ut til å være like. De som nylig har tatt 4.dose har allerede fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke en dose med oppdatert vaksine.  

Ifølge FHI skal du kunne velge selv om du ønsker denne oppdaterte vaksinen som oppfriskningsdosen.  

Kontakt Vaksineteamet i Folldal på:  


Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper: 

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli) 
  • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september) 

FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge: 

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie 
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre 
  3. Aldersgruppen 75-79 år 

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose 

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. 

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons 

Vi har dessverre ikke kapasitet til storskalavaksinering, samt at vi ikke har stort lager av vaksiner på plass. Ny forsyning kommer tidligst i uke 38. 

Vi samler opp og setter vaksinedatoer etter hvert.