Informasjon fra legekontoret

Det vil være redusert drift på legekontoret gjennom sommerferieavviklingen og fram mot skolestart. I perioder vil det være redusert kapasitet på legetimer, laboratoriet og forværelset.

Ø-hjelp blir prioritert disse ukene.

Det kan bli noe ventetid og vi ber om forståelse for dette.

Vi ønsker alle en god sommer!