Informasjon om blåleddvedprosjektet i Folldal

I forbindelse med prosjektet ønsker Folldal kommune å komme med mer informasjon rundt bekjempelsen av blåleddved og hvordan det foregår.

Folldal kommune har drevet med bekjempelse av blåleddved i flere år og har i flere omganger fått innvilget statlige midler. Etter feltregistreringer som ble uført i 2018 finnes det større eller mindre forekomster av prydplanten blåleddved i utmarka i Folldal som dekker ett areal på mellom 18-25 000 dekar. Mer om blåleddved kan du lese her.

  • Generelt er det ikke ønskelig å bruke sprøytemidler til bekjempelse av fremmede arter, men hvis det først brukes er det viktig at omfanget begrenses til et minimum.
  • Mildere versjoner av ugressmiddelet Roundup kan kjøpes fritt over disk av hvem som helst, og det som er brukt i Folldal er sterkt uttynnet (1:25) i forhold til det som anvendes i landbruket. Informasjon om hvordan Roundup ugressmiddel virker kan du lese her. På Mattilsynets nettsider kan du lese mer om glyfosat. Trykk her for å komme til artikkelen.
  • Arbeidet er utført av sertifisert personell med bruk av et godkjent sprøytemiddel og etter tillatelse fra den enkelte grunneier.
  • Det er ikke sprøytet inne på boligtomter eller arealer med fritidsboliger med mindre grunneier har bedt kommunen om det, og sprøytede områder skal være merket forskriftsmessig med plakater fra Mattilsynet. Disse skal henge oppe i 7-10 dager.
  • Det er først tatt en runde med manuell nedskjæring av større busker - og deretter brukt manuelt sprøyteutstyr nettopp for å begrense forbruket av sprøytevæske til et minimum.

Kommunen har stor forståelse for at enkelte stiller seg kritiske til at det anvendes sprøytemidler i utmarka. Det er også slik at flere har vært kritiske til kommunen og etterlyst oppfølging/tiltak som faktisk virker etter at utbredelsen av blåleddved i Folldal har blitt så massiv enkelte steder at mekanisk bekjempelse ikke lenger er et reelt alternativ. Kommunen har nå startet et arbeid som trolig må foregå over flere år, og status tilsier at vi trolig har et begrenset valg mellom to onder: forsiktig bruk av sprøytemidler - eller en tapt kamp mot utbredelsen av blåleddved.

Klikk for stort bilde