Informasjon om gravearbeid ved Gulhuset/Folldal Næringspark AS

En fyringsoljetank fra sannsynligvis om lag 1954, har dessverre hatt en lekkasje. Antakelig over betydelige antall år. Området blir løpende kontrollert! 

Informasjon om gravearbeid ved Gulhuset/Folldal Næringspark AS

En fyringsoljetank fra sannsynligvis om lag 1954, har dessverre hatt en lekkasje. Antakelig over betydelige antall år. Det er montert miljøbrønner med pumper. Disse pumper grunnvann via en oljeutskiller, for oppsamling av oljen.

Området blir løpende kontrollert, - og jordprøver tatt. En del av forurensningen ligger i massene under bygget, og kan derfor ikke enkelt fjernes. Vi bruker naturlig tilførsel av vann i området til å skylle ut denne forurensning. Dette er tidkrevende. Det kan se som om ingenting skjer, men prosess går og pumper jobber. Beste scenario er november 2021. Dårligste er november 2022.

 

Med vennlig hilsen

Marita Raanes

Daglig leder