Kartlegging av hønsehauk i Nord-Østerdalen

Statsforvalteren har bevilget tilskudd til kartlegging av hønsehauk i NØ, med oppstart i Folldal og Alvdal våren 2024. 

Det er et ønske i kommunene om å oppdatere kunnskaps- og kartgrunnlaget om naturmangfold generelt. Skognæringen etterlyser også oppdaterte opplysninger om blant annet hønsehauk. Et prosjekt på dette vil flettes inn i skogbruksplanprosjektet i flere kommuner.

Det vil i løpet av våren og sommeren kartlegges lokaliteter i Folldal og Alvdal. Feltpersonell vil både oppsøke eksisterende lokaliteter for verifisering og registrere nye. Vi tar gjerne imot tips til lokaliteter eller andre relevante ting. 

Birgit Elise Arnegard
Rådgiver skogbruk
Landbruk og miljø
Mobil: 94 14 56 52
 

Hønsehauk - Klikk for stort bilde Foto: Erik Karits/Pixabay