Klima- og energiplan vedtatt

Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 ble vedtatt i kommunestyret i Folldal 07.09.2023. 

Planen er lik for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Til planen er det laget et handlingsprogram med konkrete tiltak, fordelt på ulike tiltaksområder i kommunen.   

Planprosessen startet i 2021, med et felles planprogram (PDF, 424 kB). Planen ble behandlet første gang i mars 2023, og lagt ut på høring med høringsfrist 19. mai. Høringsinnspill er innarbeidet i vedtatt plan og handlingsprogram.