Kunngjøring av nytt vedtak i navnesak for bruksnavn for gnr/bnr 171/4, Sæteren

Det kunngjøres med dette at det er fattet nytt vedtak etter klage 2021/231, opprinnelig navnesak 2015/1-3, Sæteren i Folldal kommune. For mer informasjon om vedtak og klageadgang, henvises det til vedlagt vedtaksbrev fra Kartverket.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865