Kunngjøring av vedtak

Fra møtet i Formannskapet den 28.02.2019, sak nr.: 18/19.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtar Folldal kommune endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Rondeblikk bolig- og fritidsområde i henhold til saksutredningen.