Motorferdsel i utmark

Kjørebøker motorferdsel i utmark skal leveres snarest og innen 15. mai. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet. Sendes på e-post til: postmottak@folldal.kommune.no eller leveres  til Folldal kommune, servicekontoret.

Søknadsfrist for dispensasjon til transport på barmark er 1. mai.