Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

I dag får alle videregående skoler og ungdomsskoler i Innlandet en digital skoletime med fokus på beredskap og sikkerhetspolitikk. Skoletimen er en gave fra Statsforvalteren i Innlandet til kronprinsparets 50 års-markering da de ønsket seg noe til barn og unge i fylket.

Digital skoletime - Klikk for stort bildeStatsforvalter Knut Storberget, Agnes Vestad, Yorkabed Kidane, Vårin Dagsgard-Marstein, Maria Svensson og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt. Lisbet B. Huse

Hvordan påvirker klimakrise, pandemi og ufreden i Europa livet til de unge og hva slags informasjon kan de stole på? Hva gjør myndighetene for å holde folket og landet vårt trygge og hvordan kan ungdom bidra til dette? Det er spørsmål som blir tatt opp i den digitale skoletimen der tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget deltar i panelsamtale med Statsforvalterens barne- og ungepanel.

Statsforvalteren i Innlandet har både et barn- og ungepanel og et beredskapsråd for barn og unge. Disse panelene er gode rådgivere og har en viktig stemme som vi som embete vil ha frem i offentligheten. De har hatt innspill til en rekke saker, for eksempel pandemi, skole, barnevern, klima, miljø, matproduksjon og nå følgene av krigen. Med krig, pandemi og klimakrise ønsket ungdommene en panelsamtale rundt tema sikkerhetspolitikk, formidlet til ungdom med hovedmål om å opplyse, skape refleksjon og skape engasjement rundt tema. Aller først i timen kommer en hilsen fra H.K.H Kronprins Haakon til elevene i Innlandet.

Det er studenter på Den Norske TV-skolen ved Høyskolen i Innlandet som produserer skoletimen i sitt studio på Storhove på Lillehammer. Et team på over 30 personer har vært involvert i det som har blitt en profesjonell produksjon – med mening. Disse studentene er fremtidas tv-folk og innholdsprodusenter, og de lager nå i høst sendinger og programmer der målet er å vise frem god dialog og debatt, og slik sett støtte opp under demokratiet i samfunnet vårt.

Den digitale skoletimen berører opplæringens verdigrunnlag, spesielt med søkelys på 1.3 -kritisk tenkning og etisk bevissthet og 1.4-engasjement og utforskning. I en tid hvor informasjonsflyten kan virke sensasjonspreget og ungdommen opplever en utrygg sikkerhetspolitisk situasjon, kan dette være en time som kan invitere inn til både kritisk tenkning og sette søkelys på det ungdommen er opptatt av. Den digitale skoletimen kan egne seg både i samfunnsfag, historie og norsk. Timen berører kjerneelementene som demokratiforståelse, deltakelse og samfunnskritisk tenking og sammenhenger. Med den digitale skoletimen har lærere og elever en god mulighet til å reflektere rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen og håndtering av informasjon. 

Lenker: