NAV Folldal inngår i NAV Nord-Østerdal

Fra 01.01.2020 skal de kommunale tjenestene i NAV inngå i vertskommunesamarbeid med Alvdal, Tolga, Rendalen og Tynset, med Tynset som vertskommune.

Tjenestene som fra årsskiftet skal ytes fra NAV Nord-Østerdal er som følger:

  • økonomisk sosialhjelp
  • opplysning, råd og veiledning
  • kvalifiseringsprogram
  • økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
  • midlertidig botilbud
  • bostøtte, lån og tilskudd til privatpersoner fra Husbanken

Henvendelser om parkeringstillatelser for forflytningshemmede skal heretter rettes til helseavdelingen i Folldal kommune. Flyktningetjenesten vil fortsatt være i 1. etasje på Helsetun.

NAV Nord-Østerdal skal fremdeles ha åpningstider for drop-in ved NAV-kontoret i Folldal og planlagte samtaler med veileder kan skje i kommunen som i dag.

Kontakt

Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118