Ny avfallsordning høsten 2020

Høsten 2020 endrer FIAS hvordan de henter husholdningsavfallet i Fjellregionen. Hva betyr det for deg?

Neste sommer får du fire dunker – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du skal fortsatt sortere plastemballasje i den gjennomsiktige sekken.

Les mer hos FIAS: