Nyhetsbrev fra Direktoratet for Mineralforvaltning om gjennomføring tiltaksplan Folldal Gruver

Direktoratet for Mineralforvaltning ønsker å starte med et regelmessig nyhetsbrev om framdrift på gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Folldal Gruver.

I den forbindelse er Folldal kommune bedt om å bistå med tilrettelegging for at nyhetsbrevet kommer fram til alle interesserte. Nyhetsbrevet vil bli publisert på www.folldal.kommune.no og på kommunen sin Facebook side. I tillegg ønsker DirMin å sende ut nyhetsbrevet på epost til alle som er interessert. Ønsker du å motta nyhetsbrev kan du bestille det med en epost til bjorn.gussgard@folldal.kommune.no ,   som vil sette opp en liste som oversendes Direktoratet for Mineralforvaltning.  

Direktoratet har forespeila at første nyhetsbrevet vil være klart for utsendelse om cirka et par uker. 
 

Kontakt

Bjørn Gussgard
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 47 97 96 83