Ordfører-info 26.10.23

Det er litt kaldere i lufta, og på ettermiddagene blir det fortere mørkt. Noen av oss er da dårligere til å komme oss ut. Privilegert er vi som har mulighet til å benytte oss av treningssenteret Folldal Friskliv. For et mangfoldig tilbud – for en inspirerende instruktørgjeng – for et flott treningslokale – og for en dugnadsinnsats som legges ned for at vi skal kunne ha dette tilbudet i bygda vår. For de som lurer; ca 10 % av oss er i dag registrerte som aktive medlemmer i Folldal Friskliv. Og det er plass til enda flere. Her er det ikke viktig med verken riktig treningstøy eller god form; Folldal Friskliv tar godt imot oss alle! 

Bassenget er et kjærkomment tilbud og både skole-elever og andre venter på gjenåpninga etter storstilt renovering. Førstkommende mandag, 30. oktober, tar vi det i bruk. Går alt som planlagt, blir det også ei offisiell markering/åpning om ikke lenge. Så er det bare å håpe at vi tar opp igjen våre vaner og på ny bruker bassenget. Jeg gleder meg! 

I kveld (26. oktober) skal kommunestyret behandle bl.a. valg til ulike nemnder, råd og utvalg. Jeg har sittet i valgnemnda, sammen med de tre andre gruppelederne, og det har slått meg mer enn en gang at det er utrolig mange ulike roller og ansvarsområder som skal bekles. Da er det også imponerende å se hvor mange ja-mennesker vi har i kommunen, også når det gjelder politiske verv. Brukerstemmer er viktige, og brukerorganisasjonene foreslår sjøl sine representanter inn i ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Oppdateringer på hvem som er valgt til hva vil bli lagt ut fortløpende på kommunens hjemmeside. 
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle de nyvalgte, og også de som har tatt gjenvalg, lykke til med arbeidet. Kun sammen kan vi lykkes!

NRK sin årlige tv-aksjon ble gjennomført søndag 22. oktober. Tusen takk til bøssebærerne, kommunekomiteen og innbyggerne våre for dugnadsinnsats og giverglede! Ikke minst har jeg lyst til å takke den yngre garde som stilte opp i år. Vi i kommunekomiteen henvendte oss denne gangen til bl.a. 4H-lagene, nettopp fordi årets innsamlingsaksjon var rettet spesielt mot barn og unge. Det gjør noe med oss når vi ser hverdagene til barn og unge i krigsherjede land, nå også i Europa, som daglig opplever at de ikke får verken leve eller leke i fred. 

Opptelling av de fysiske bøssene viste 29 225 kroner, og på vipps er det registrert inn kr 25 915. 
Og så – årets skolejogg har kommet opp i 20 410 kroner. Skikkelig imponerende, med tanke på antall skole-elever som har deltatt. Det er bare å si; vel blåst til skola og løpeglade unger! 
Helt på tampen må jeg trekke fram en skikkelig gla’sak som lokalavisene har presentert. Under overskrifta «Hele kompisgjengen har kjøpt seg egne hus – men det er ikke noe sjekketriks» skrives det om fem unge Folldals-gutter som har investert i egne boliger og har valgt å bli her. I tillegg beskrives et godt fellesskap og det å kunne bidra overfor hverandre. Hvis ikke det er inspirerende og gir framtidstro, da vet ikke jeg. 

Som ordfører er en av mine oppgaver å slippe til, oppmuntre og gi plass til alle gode krefter som kan og vil bidra på ulike måter. Jeg skal tilstrebe å lytte til andres kunnskap, ambisjoner og drømmer – og gi rom for flest mulig. Det er folka som skaper Folldal – fjellbygda for alle.  

Kristin Langtjernet