Ordførerinfo 1. mai

19. april inviterte Artist in Residence - Kunstverket, i samarbeid med stiftelsen Folldal gruver til bokbad med Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad. To flotte, kunnskapsrike og dedikerte forfattere lagde ei fantastisk interessant stund - med mammuten som ramme for samtalen. Tusen takk til gjestene og til arrangørene som nok en gang inviterte til en spennende kulturopplevelse. Denne gangen med forfattere som våre gjester. 

Tannhelse og tannklinikken vår stod på agendaen da vi inviterte fylkestannlegen til dialogmøte med kommunen. Vi hadde et konstruktivt møte hvor vi fikk bekreftet at tannklinikken skal bestå og at det satses på en ambulerende ordning hvor tannlegen(e) på Alvdal har ute-dager i Folldal. Pr i dag er hovedutfordringen å få tannleger til utlyste stillinger generelt, og vi diskuterte ulike mulige tiltak Innlandet fylkeskommune kan benytte for å bli mer attraktive. 

24. april arrangerte Statsforvalteren i Innlandet og KS treffpunkt Innlandet - et møtepunkt for fylkets kommunedirektører, ordførere og representanter fra stortingsbenken. Aktuelle temaer og utfordringer knytta til utenforskap ble diskutert. Det er et paradoks at vi mangler folk i nesten alle bransjer, mens en stadig større andel av befolkninga ikke er en del av fellesskapet og står utenfor arbeidsmarkedet. Og la det være klart; for enkelte er det ikke aktuelt med lønna arbeid, og slik skal og må det være. De det gjelder skal ikke bøye nakken og se ned, men heller glede seg over annen tilpassa aktivitet i hverdagen. 

Jeg har, sammen med kommunedirektør og næringsutvikler, deltatt på boligdag på Tolga. Både Husbanken og fylkeskommunen med prosjektleder Tove Krattebøl var til stede. Det jobbes målrettet med å få på plass en mulighetsstudie for vårt prosjekt Verket skole. Vi fronter fortsatt et spennende boligprosjekt hvor frivillighetens hus etableres sammen med universelt utforma livsløpsleiligheter, og hvor det ses på muligheter for framtidsretta løsninger knytta til kraft/strøm/klimasatsing. Området rundt gammel-skola egner seg også for flere leiligheter, om vi ønsker det. Sosial og økonomisk bærekraft - nettopp derfor har jeg trua på at dette boligprosjektet med gjenbruk, flerbruk, sentrumsutvikling og miljøvennlig oppvarming en dag skal bli en realitet. Spesielt fordi vi vet at privat næringsliv og lokale byggefirmaer ønsker å bidra så snart det er økonomi på plass i prosjektet. 

Abid Raja - jurist, politiker, tidligere kultur- og likestillingsminister og nå også forfatter kom til Tynset og fortalte om boka si "Min skyld". Ei sterk historie om kulturkonflikter, viktigheten av å ha en landsby som kan bistå i oppdragelsen av et barn og ei klassereise de færreste har opplevd. Han har en utrolig formidlingsevne og for meg ble det enda en gang klart at en oppvekst med vold, skyld og skam ikke trenger å forfølge oss inn i voksenlivet. Abid har vist, som mange av de jeg har møtt på min vei i Tyrili, at til tross for en vond og vanskelig oppvekst kan vi velge hvem vi vil være som voksen. Utrolig glad for at jeg fikk med meg akkurat denne kvelden. 

Jeg er også takknemlig for at jeg fikk være med på avslutninga for enhetsleder Eva Tørhaug som etter 48 år i Folldal kommune nå går over i pensjonistenes rekker. Det er inspirerende å diskutere med en 70-åring som fortsatt har et så glødende samfunnsengasjement og i tillegg et humør i særklasse. Ønsker deg gode dager framover, Eva, og er utrolig glad for at du står på liste til kommunevalget. 

For mange er vårens vakreste eventyr i gang - og det høres breking og et gryende, yrende liv i sauefjøsene rundt om. Jeg vet mange går inn i ei tid hvor arbeidsdagene blir ekstra lange og nattesøvnen kort. Jeg håper vi også i år får en god beitesesong uten for store tap. Utmarksbeite er og blir en viktig ressurs for fjellandbruket og for kulturlandskapet vårt. 

Takk for en fin 1. mai, og for at du var med oss Even Aleksander Hagen! Det er stas at vi fortsatt har en janitsjar som stiller opp, at vi samles til taler og appeller og at vi tar vare på den solide tradisjonen med å gå i tog. Jeg blir spesielt varm om hjertet når vi samler oss om parolen "Sammen for et rausere samfunn". 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77