Ordførerinfo uke 1-3

Vi har hatt en kald start på det nye året. Flotte soloppganger og solnedganger har nesten blitt dagligdags, og i sosiale medier flommer det over av vakre naturbilder. Jeg synes kommentaren til sambygding Geir Olav Slåen er beskrivende og passer oss godt. Han står ute i nesten 40 kuldegrader, og svarer følgende på spørsmålet om hvordan vi i Folldal håndterer sprengkulda: «Alt går som normalt, men litt meir med sakte fart.»
 

Jeg ble invitert til å delta i P2 sitt radioprogram Ekko. Tema var arv og det at Folldal kommune er enearving i et testamente. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet vi skal forvalte arven på over 4,2 millioner kroner. Testator har vært tydelig på hvordan pengene skal disponeres. «Arven skal benyttes slik at de eldre på pleiehjemmet får glede og nytte av midlene.» I tillegg til at dette gir oss mulighet til å kunne prioritere noe som ikke er lovpålagt, mener jeg det må ses på som en hyllest til kommunen og ansatte som har ytt tjenester til den lengstlevende. Jeg tenker at det viser takknemlighet for det kommunen har bidratt med, og omsorg for medmennesker. I landet vårt er det mange som besitter store verdier, og da er det utrolig rørende når noen velger å gi hele eller deler av arva si tilbake til fellesskapet. 

Kommunestyret, kontrollutvalget og administrasjonen har gjennomført folkevalgtopplæring i to dager nå på januar. Kommunesektorens organisasjon, KS, leder folkevalgtprogrammet og vi hadde med oss to dyktige og engasjerte kursholdere; Runa Finborud og Elisabeth Enger. I tillegg til konkrete temaer som folkevalgtrolla, kommunenes samfunnsoppdrag, habilitet, etikk osv., ga det tid og mulighet til å snakke om samspillet oss folkevalgte imellom. Det gjelder stil og tone, hvordan administrasjonen og vi politikerne sammen skaper et best mulig lag, og hvordan vi kan ivareta god diskusjonskultur og tåle uenigheter, men beholde saklighetsnivået og respekt for hverandre. Ut fra tilbakemeldinger jeg har fått, og også egen opplevelse av dagene, må jeg si at jeg har trua! 

Inniblant kommer det gledelig statistikk, og jeg velger fortsatt å ta innover meg små og større saker med positiv vinkling. I en oversikt NAV nylig presenterte, var det i Folldal registrert 0 arbeidsledige og 0 delvis ledige i desember 2023. Vi hadde svært lave ledighetstall under pandemien også, og det ble forklart med bl.a. et allsidig og variert næringsliv. Lav eller ingen ledighet betyr at de som kan arbeide har en jobb å gå til og får brukt ressursene sine på en konstruktiv måte. Det må vi ta innover oss.  

Knut på tur
Statsforvalter Knut Storberget, med følge, er på tur rundt til alle kommunene i Innlandet. Denne uka var de hos oss. Takk til alle som bidro til en trivelig og konstruktiv dag! I dialogmøtet presenterte vi noe av alt det positive vi kan glede oss over, men også utfordringer vi står i. Her valgte vi å trekke fram spesielt to temaer; arealforvaltning – vern – fornuftig bruk – utvikling og boligsituasjonen/boligbygging i vid forstand. Både administrasjonen og formannskapet deltok i møtet, og beredskapskontakt Ole Håkon fikk velfortjent honnør fra statsforvalter for jobben han har gjort spesielt under pandemien. Vi fikk også vist fram noen smakebiter av kulturskolas tilbud. Tusen takk til dyktige, flotte elever og til rektor Arne Olav! Dagen ble avslutta sammen med «Møtes med mening». Kargruppa treffes hver mandag til små praktiske oppgaver og gode historier over en kopp kaffe – og ble vårt eksempel på noe av det frivilligheten bidrar med i Folldal. Det er lettvint å være ordfører i en kommune hvor de du spør om å stille opp sier ja nærmest uten betekningstid. 

Og så – 
Det er noe med de korte, fine stundene. Stunder uten bestemt agenda og stunder uten formaliteter. Stunder der en sitter med kaffekoppen i gyngestolen på Fjelltid Folldal AS og lytter til Mali sine tanker og refleksjoner ……. Tusen takk for invitasjonen! 
Til dere alle – ta godt vare på de gode øyeblikkene.   

Natur - Klikk for stort bilde @KL