OrdførerInfo uke 19

Vårens vakreste eventyr –
for mange betyr det lamming, med lange dager og nytt liv i sauefjøset. For andre er det Holmenkollstafetten som gjelder. Eller som her i Folldal; kulturskolekonserten som i år ble avholdt nå på lørdag. Ikke rart Folldal Kulturskole ble kåret til landets beste i 2019! 
Mai byr på vårfornemmelser. Vi hører bekken bruse, mogopen titter opp fra snøfonna og trosser kalde netter, fuglene bygger reder og kvitrer om kapp med sola og traneskrik høres mange steder.
Endelig skal vi på ny få feire nasjonaldagen vår sammen. Jeg håper å se mange av dere både ved Folldal bo- og servicesenter, på de ulike arrangementene rundt i bygda og ikke minst i folketoget. Gleder meg stort til å høre glade hurra-rop fra unger i finstasen.

Bosetting av flyktninger. Vi vet fortsatt ikke når og eventuelt hvor mange som kommer til oss. Administrasjonen deltar på ukentlige møter med både statsforvalter og andre, og vi er forberedt til å ta imot så snart vi blir bedt om det. Informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside når vi vet noe mer.

28.april hadde landbrukskontoret møte med de lokale faglagene. Sjøl om flere temaer var knyttet til den alvorlige situasjonen landbruket står i og forventninger til årets jordbruksoppgjør, fikk vi også diskutert andre saker. Oppfølging av gjerdeaksjonen og viktigheten av veterinærvakta var to områder vi viet noe tid. 

Sjeldent har det vært knyttet så stor spenning til jordbruksforhandlingene. Kravet var på 11,5 milliarder og statens tilbud 10,15 milliarder. Kravet inneholdt både kompensasjon for kostnadsveksten i 2022 og generell økt ramme. I morgen, 16.mai, skal forhandlingene avsluttes. 

Landbrukspolitikk er ikke bare for noen få interesserte, men bør engasjere mange. Mat er noe vi alle trenger. Norges sjølforsyningsgrad må økes. Landbruket generer arbeidsplasser både direkte og indirekte, bøndene sitter på mye kompetanse, næringa har stor betydning for pleie av kulturlandskap og utmarksbeite er en viktig ressurs. Bolyst og liv i distriktene - jeg tør ikke tenke på hvordan bygda vår og regionen ville sett ut uten ei aktiv landbruksnæring. 

Noe av dette var også tema på fagdagen med tittel Naturbasert friluftsliv; mat - natur - kultur. 

Der ble det vist til hvor viktig landbruket er med tanke på kortreist mat, bruken av seterdaler og annet kulturlandskap. Mange vil oppleve tur og friluftsliv uten å stå i kø. Den storslåtte naturen vår er unik, og gir muligheter for sterke inntrykk med små avtrykk. Jeg mener det ligger et potensial for oss her. 

De første månedene som ordfører reiste jeg rundt til nye innbyggere og ønsket dem velkommen med et sitteunderlag. Jeg har fått tilbakemelding på at de som fikk besøk, satte stor pris på det. Så kom koronaen og det ble ikke mulig å fortsette den praksisen. Etter å ha diskutert med flere, har jeg kommet til at jeg ikke gjenopptar dette, men at vi isteden arrangerer tilflyttertreff to ganger i året. Det første blir onsdag 22.juni og invitasjonen vil etter hvert komme til nye folldøler (fra medio 2020 og fram til i dag). Vi legger også ut informasjon på kommunens hjemmeside. Bakgrunnen for beslutninga er sammensatt, og handler bl.a. om at det er et stort etterslep etter to år med korona. Videre er det vanskelig å treffe på når folk er hjemme, en del flytter igjen ganske raskt, noen "fanges" ikke opp og føler seg glemt. 

Jeg har stor tro på at vi skal få til et godt alternativ, og gleder meg allerede til det første treffet. 

Men viktigst; vi må alle fortsette å ta godt imot både hjemflyttere og nye som kommer til bygda vår. 

Frihet og demokrati - 

viktige verdier som vi må jobbe for alle dager, hele året. Og på tirsdag skal vi feire nettopp dette. 

Ha en fin 17.mai! 

Norske flagg, lam, mogop - Klikk for stort bilde KL  

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577