Ordførerinfo uke 22

🌸🍃To ting har inspirert meg ekstra denne uka - dagene med pryo-elev Brage og våren som har meldt sin ankomst i helga. 

Brage Lyder Husom valgte å ha sine pryo-dager (praktisk yrkesorientering) sammen med ordfører. Tanken er at elevene skal få delta på forskjellige arbeidsplasser og sjekke ut ulike sider ved et yrke. Utrolig artig at en 9.klassing hadde lyst til å få et lite innblikk i hverdagene til en heltidspolitiker. 

Vi starta uka med mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører. Samordning av kommende uke, fordeling av oppgaver og diskusjon om stort og smått i kommunen vår. Senere på dagen deltok vi på møte med Husbanken. De informerte om sitt samfunnsoppdrag og ulike tilskuddsordninger. Her kan det være noen muligheter vi må sjekke nærmere. Kanskje kunne vi fått til et samarbeid mellom privat næringsliv/utbyggere, Husbanken og kommunen - eksempelvis forsøk med nye boligmodeller ute i distriktene? 

Onsdag var i sin helhet viet regionalt samarbeid. Vi hadde kommunedirektør- og ordførermøte på Tynset før lunsj, mens andre del av dagen ble brukt til interkommunalt politisk råd Nord-Østerdal (IPRNØ).

I tillegg til ordinære saker og diskusjoner, var dette første dag nytilsatt regionrådgiver Bersvend Salbu var med. Jeg gleder meg til samarbeidet med Bersvend. Det blir bra når han skal bruke all sin tidligere erfaring til å hjelpe oss med å bygge videre på det potensialet vi har i regionen vår. Kommunene har stor variasjon i næringsliv, lokalprodusert mat, mye kultur og flott natur. 

Torsdag hadde vi formannskapsmøte. Som bildet viser fant Brage seg godt til rette øverst ved bordet og med tre-designet ordførerkjede på😉

Vi behandlet bl.a årsberetning og regnskap for 2021. Som flere av oss sa i møtet, er årsberetningen interessant lesning og gir et godt bilde av kommunens arbeid. For meg blir det stadig klarere at kommunene er velferdsstaten vår i praksis. Gledelig er det også at vi i Folldal  har klart å bygge opp et disposisjonsfond på noen millioner, slik at vi ikke er like sårbare som tidligere dersom noe uforutsett skulle skje. 

En annen sak som ble viet mye oppmerksomhet var det solide arbeidet administrasjonen har lagt ned i plan for kulturminner og kulturmiljøer i Folldal. 

Sjøl om flere har bidratt, er det all grunn til å gi ekstra honnør til prosjektarbeider Ylva Lindgren. Planen legges nå ut på høring fram til 16. august, før kommunestyret får den til endelig behandling. Gled dere til å lese dokumentet! 

Plandokumentet gir en så god oversikt over kulturminner og miljøer i bygda vår at formannskapet ba administrasjonen se på muligheten for å få laget en innbundet versjon for salg.

Formannskapet har også i år bestemt seg for å dele ut Folldalsprisen. Pga pandemi og få arrangementer, er ikke Folldalsprisen 2021 delt ut. Det betyr at vi lørdag 9.juli, i forbindelse med markering av frivillighetens år, skal dele ut to priser til verdige mottakere. Jeg ser fram til overrekkelsene og håper mange møter opp på Torget den dagen. 

Tusen takk for fine dager, Brage! Utrolig inspirerende at du ville følge meg. Det lover godt for rekruttering til politiske verv.

Med bekkasin på myra, varme i lufta, sol, irrgrønne knopper på fjellbjørka og isfritt på Skardtjønna kom vårfornemmelsen. Sist, men ikke minst fikk jeg fulgt med en liten brun elgkalv som på tynne, lealøse bein forsøkte å følge ho mor i høyt kjerr - like trivelig å se år etter år. 

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577