💚🏳️‍🌈Ordførerinfo uke 23-25 🏳️‍🌈💚

Tradisjonen tro har vi nå i juni heist Pride-vimpelen utafor kommunehuset. Jeg siterer sambygding og Arbeidets Rett-skribent Mari som sa det så godt: "Her går vi for mangfold og inkludering i sommer også, både i hagen, i flaggstanga og i samfunnet vårt, måtte rausheten for alle med hver våre unike særegenheter, likheter og ulikheter gi oss et varmere samfunn både i bygd og i by.»

Helhetlig tiltaksplan gruveforurensning
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) var her først på juni, og vi fikk hilst på den nye prosjektlederen, Marianne Kvennås. Folkehelsetiltaket Rusle Tusle satte tema gruveforurensning på kartet denne uka. Tusen takk for at jeg fikk være med dere på en trivelig nærområdetur, og fortelle om helhetlig tiltaksplan og prosessen så langt. 
Også Teknisk Ukeblad har fattet interesse for prosessen, og skrevet en lang artikkel om temaet. 
Jeg forutsetter at arbeidet og dialogen med både DMF, Riksantikvaren, fylkeskommunen med flere vil fortsette i det gode sporet vi er inne i. Det er svært gledelig at det er interesse for en mer bærekraftig løsning med at metallene som utvinnes under renseprosessen kan brukes, i stedet for på sikt å bli et deponi-problem. Men dette kan ikke forsinke prosessen. Her må det jobbes parallelt. For som jeg har sagt mange ganger før; vi har vært tålmodige lenge nok.

Folldal var på kartet under årets sykkelritt Styrkeprøven (Trondheim-Oslo.) Vegmyndighetene satte ned foten, og arrangøren måtte finne andre løsninger på traseen. Valget falt på å sende syklistene gjennom Folldal. Mange som svingte innom matstasjonen ved Flerbrukshuset uttrykte stor tilfredshet med det; både med tanke på trafikkforholdene og også vakker natur. Med glimt i øyet nevnte de kun ei ulempe; høydemetrene opp fra Enden og over Venabygdsfjellet😊 Røde Kors og Folldal Idrettsforening har et solid mannskap som kan det å arrangere, både med tanke på logistikk og ikke minst service. Takk for en fin dag sammen med dere i arrangørstaben. I tillegg var det liv og røre rundt i sentrum; noe mange satte stor pris på. Tusen takk til alle som bidro til nettopp det! 
Diskusjonen som har kommet opp om næringsutvikling generelt, og skilting spesielt, har jeg ikke tenkt å kommentere på sosiale medier. Erfaringsmessig kommer det sjeldent noe godt ut av å debattere på digitale plattformer. Jeg har mer tro på dialog og direkte møter mellom folk.

Også disse ukene har det vært fine stunder og gode menneskemøter. 
Sangstund sammen med beboerne på Folldal Bo- og servicesenter samla hele 35 stykk nå før sommeren. Her snakker vi ekte sangglede og også frivillighet på sitt beste. Tusen takk for stunda – jeg lar meg stadig imponere over de som kan mange av tekstene utenat.


Kronprinsessebesøk og møte med debut-forfattere var et annet gyllent øyeblikk. Takk til vertinna, ordfører Mona, som inviterte oss ordførerne med på Huset Aukrust etter at Litteraturtoget hadde stoppet på Alvdal. Utrolig artig og inspirerende at kronprinsesse Mette Marit lot oss få høre nye forfatterstemmer. De snakket ufiltrert om vanskelige temaer, og sjøl ble jeg ekstra nysgjerrig på boka til Oliver Lovrenski, «Da vi var yngre.» Gleder meg til å lese om et brokete ungdomsmiljø, det å ta ansvar for eget liv tross ulike forutsetninger og budskapet om at kunnskap fortsatt er makt. 


Jeg fikk også muligheten til å være med å feire de som har gjennomført bachelor i sykepleie, deltidsstudium, ved Tynset studie- og høgskolesenter (TSH). For en herlig gjeng; både de nyutdanna sykepleierne, lærerne og ansatte ved TSH. Det er godt å se at engasjement blant oss lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingsbenk gjør at vi kan sikre statlig medfinansiering av studie- og høgskolesentrene. Det er avgjørende at folk får utdanningsmuligheter nær der de bor. Jeg valgte bl.a. å prate om det å bruke seg sjøl i møte med folk og muligheten hver og en har til å utgjøre en forskjell for alle de møter på sin vei. Avsluttet tala til sykepleierne med å dvele ved deres mulighet til å lindre noe av smerten enkelte pasienter opplever. Gunvor Hofmo sier det så sterkt i ett av sine dikt: 
 

Jeg holder et menneskes hånd,
ser inn i et menneskes øyne,
men jeg er på den andre siden
der mennesket er en tåke av ensomhet og angst.

Som mange trolig har fått med seg, var statsråd Andreas Bjelland Eriksen her tirsdag. Det var stas nok en gang å kunne ønske en minister velkommen til Folldal. Tema: tiltaksplan Knutshø villreinområde. Medvirkning, og det at tiltak er forståelige og godt forankret lokalt, er helt avgjørende for å lykkes med ivaretakelse av villreinen. Vi har tatt og tar mye ansvar, og er et eksempel på et lokalsamfunn som vil måtte leve i sameksistens og samspill med villreinen også framover. Jeg er veldig glad for at vi fikk til både dialogmøte og et åpent møte, og at så mange brukte muligheten til å høre statsråden og ikke minst kom med mange innspill til det videre arbeidet. Takk for stort engasjement, takk til en lydhør statsråd – og takk også til alle som bidro med det praktiske rundt besøket! Gjentar statsrådens klare oppfordring om å bruke muligheten til fortløpende å sende skriftlige, konkrete innspill til Klima- og miljødepartementet; postmottak@kld.dep.no Etter at departementet har tatt en runde til med kommunene, kommer forslaget til tiltaksplan ut på formell høring. Også da blir det mulighet for alle å komme med høringsuttalelser.  

Torsdag ettermiddag var jeg innom Joker Dalholen og fikk se det som kjennetegner vårt næringsliv – de daglige lederne yter direkte service til kundene. Sjefen sjøl, Bjørge, satt i trucken og lesset opp materialer på en henger. Jeg gratulerer hjerteligst med 50 års jubileet! 
 

Naturbilder - Klikk for stort bilde KL

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77