Ordførerinfo uke 26 – 27

Juli; sommer- og ferietid og jordbær-Marit har kommet på Torget. Jeg skal sjøl legge bort både pc og klokke, finne fram uteklær og fjellsko og ha noen annerledesdager de neste ukene. Tusen takk til alle dere som holder hjula i gang mens vi andre ferierer; enten det er bonden, de på legekontoret, nærbutikkene eller andre som skal jobbe denne sommeren. Ferietid betyr også at det kommer flere deltidsinnbyggere og turister til bygda vår. Da har vi alle mulighet til å vise oss fram fra vår beste side og ta vertskapsrollen på alvor.

Folldal bygdetun, Uppigard Streitlien, er ei lita perle. Takket være Venneforeninga er nå både uteområdet og husene klare for å ta imot oss. Det har vært rydda vegetasjon (store mengder einer), et nedfalls gjerde er fjerna og nytt satt opp igjen, samt at utebenkene har fått et ansiktsløft. Tradisjonen med vaskedugnad har vart i årevis, og det var intet unntak denne våren heller. Kurs i restaurering av gamle vinduer har blitt gjennomført med veldig god veiledning fra bygningsvernrådgiver Staffan Andersson. Også det har de verneverdige bygningene nytt godt av. Kulturkonsulent Ellen og jeg takker alle ildsjeler, Venneforeninga, kommunens vaktmestere og hele dugnadsgjengen for alt dere har bidratt med. Nå kan vi sammen glede oss til åpen dag på søndag (7. juli) og liv i stugom 21. juli.

Sjøl om jeg har nevnt det før, vil jeg på nytt minne om Synnøve Brøndbo Plassen og Ragnhild Moans historiske musikalske utespel, STREIK! Premieren den 26. juli er utsolgt, men det er igjen ledige billetter til forestillingene lørdag 27. juli. Gå inn på www.spelifolldal.com 
Som jeg gleder meg til dette!

De siste par ukene har vært preget av ulike markeringer; bl.a. Norsk Helsearkiv sine fem første år og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 50 år. 
Etableringa av Helsearkivet på Tynset ble en suksess, og både de som jobba hardt for å få det til og dagens ledelse fikk velfortjent honnør under markeringa 27. juni. Også statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Terje Rootwelt og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF Alice Beate Andersgaard var blant de som deltok denne dagen. Kommunene i regionen og sjukehusledelsen ved Tynset sjukehus benyttet anledningen til også å vise fram lokalsjukehuset vårt. Bestillinga fra politikerne/Regjeringa er klar, og kan oppsummeres i to punkter:
1. Faglig styrking og videreutvikling av tilbudet på Tynset sjukehus.
2. Det må foretas nødvendig rehabilitering og oppgradering av bygningsmassen slik at det blir funksjonelt og mulig å styrke tilbudet.

Jubileumsmarkeringa av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, på Kongsvold Fjeldstue, ble også en lærerik og fin dag. Her var det god blanding av taler, kunnskapsformidling, guida vandring i fjellhagen, god mat og ulike kulturelle innslag. Både statssekretær i Klima- og miljødepartementet Kjersti Bjørnstad, statsforvalter Knut Storberget og leder i nasjonalparkstyret Bengt Fasteraune holdt gode, reflekterte taler om hvilken kulturarv vi skal forvalte. Det at vi har storslått natur og nasjonalpark(er) i nærområdene våre er en unik mulighet, samtidig som vi ser at det er krevende å finne en god balanse mellom vern og fornuftig bruk. 

Miljøfyrtårn er virksomheter som velger å ta et klima- og miljøansvar og derigjennom viser samfunnsansvar. Den første bedriften jeg fikk overrekke diplomet til, det fysiske beviset på sertifiseringen, ble Solenergi Norge. For ikke lenge siden markerte vi at de var kåret til en av landets gasellebedrifter i 2023. Så var jeg med på åpninga av innendørs kurssenter for fallsikring ved arbeid i høyden og på tak, og nå sertifisering som Miljøfyrtårn. Dette er til inspirasjon og utrolig artig – framoverlente og i stadig utvikling. Som jeg sa under overrekkelsen tror jeg at det å bli Miljøfyrtårnbedrift vil styrke Solenergi Norge i anbudsrunder, gi dem et fortrinn i forhold til markedsføring og ikke minst bidra positivt til omdømmebygging. Gratulerer til leder Ole-Martin og hans solide stab!

Også i år arrangerer Frivilligsentralen, med økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, «Folldalsferie». 22 barn og unge har denne uka vært samla til ulike aktiviteter, og de har bl.a. kosa seg med bading på Kroktjønna og «Farmen»-leker i Uppigard Streitlien. Ferieuka avsluttes med tur til eventyrparken Hunderfossen. Tusen takk til leder Aina og alle de frivillige som har gjort dette mulig. Sommerferien blir for mange lang, det er ulikt hva hver og en av oss kan bruke på ferie og turer, enkelte har få eller ingen i nettverket sitt og da blir slike tilbud gull verdt. Hos oss er alle som har lyst hjertelig velkommen til å delta. For meg er dette inkludering og fellesskap på sitt aller beste.

Sjøl om vi har bladd om til juli, vil jeg avslutte med noen strofer fra Hans Børli og Junikveld. 
Det er noe med dette å sette pris på folka vi har rundt oss og den den tida vi har i lag. 

«Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. 
Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. 

Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen.»

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer i Folldal - 
fjellbygda for alle!  

Blomst, kano, natur - Klikk for stort bilde

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77