Ordførerinfo uke 32

Tilbake på kontoret og jeg skuer utover krysset i sentrum. Ferietrafikk, syklister, PRIDE-flaggene vaier heldigvis igjen og blomsterbedet med kommunevåpen er også i år på plass – takket være dugnad av frivillige.

Deler av næringslivet vårt går så det suser, men til tross for travle dager fikk jeg en prat med Ole-Martin Håtveit denne uka. Solenergi Norge AS opplever en formidabel vekst, og ordrebøkene er fulle ut året - og vel så det. Husker jeg ikke feil, refererte Ole-Martin til at de har 1588 nye registrerte kunder så langt i 2022; alle med ønske om solcellepanel. Hovedutfordringa akkurat nå er å ha nok folk til å utføre alle oppgavene, og det til tross for at de har mulighet til å være fleksible på stillingsstørrelser og har et stort spekter i arbeidsoppgaver og ulike kompetansekrav. Skikkelig inspirerende å diskutere med deg, Ole-Martin – tusen takk for at du tok deg tid!

Vi har nylig hatt møte med statsforvalter og igjen er det korona og vaksinasjonsprogram som står på dagsorden. Det er de eldste i befolkninga og sykehjemsbeboerne som tilbys fjerde vaksine først, deretter er det de i aldersgruppa 65 år og eldre. Videre kommer de med underliggende risikotilstander og andre grupper som eksempelvis helsepersonell.
Mer informasjon om status i arbeidet vårt og hvor de som ønsker vaksine skal henvende seg, finner du på kommunens hjemmeside. 
Smittetoppene i sommer har vist oss at det er bare å fortsette med god hånd- og hostehygiene.

Apropos helse; jeg har fått hilse på vår nye lege som begynte 1. august. Velkommen Torkil Rabbum – dette blir bra for oss folldølene!  
Det var også gledelig å høre at statsminister Støre og helseminister Kjerkol sier at de i statsbudsjettet for 2023 skal ta grep for å sikre at vi alle har en fastlege å gå til. Glad for at det finnes politisk vilje til å bevare og styrke den gode fastlegeordninga vi har i det offentlige helsevesenet vårt, sjøl om jeg/vi forstår at det ikke er noen quick fix.

Ikke alle har hatt ferie – våre nye innbyggere fra Ukraina har hatt norskundervisning med Aud Margrete i hele sommer. Fantastisk at vi fikk til det tilbudet!
I uke 34 kommer det to nye ukrainske familier på til sammen fire personer. Går alt som tenkt, kommer det tre til i uke 36/37. Jeg hører mye om at våre nye innbyggere føler seg godt mottatt og flyktningkonsulent Elise sier vi folldølene er skikkelig rause og stiller opp på mange plan. Tusen takk til dere alle så langt – og det er med på å bygge opp under ønsket om at vi er den lille bygda med det store hjertet! Og skulle det stå noen sentrumsnære boliger/leiligheter ledige, vil flyktningkonsulenten eller servicekontoret svært gjerne få informasjon om det.  

Skolefritidsordningen (SFO) er i gang igjen og nytt av året er en statlig ordning med gratis SFO 12 timer pr uke for første trinn. På mandag er det skolestart og etter hvert kommer alt av aktiviteter i gang igjen. Minner derfor om at vi alle må ta hensyn til de mjuke trafikantene. Vi har ingen å miste! Folldal har valgt å bli en trafikksikker kommune, og som Trygg trafikk også sier er det de små grepene og det å sette trafikksikkerhet på dagsorden som blir viktig for oss.

Skolestart betyr mye for mange, og det er naturlig nok knyttet ekstra stor spenning til det å møte opp på skola for første gang. Vi liker å tenke at det er elevene som har mest sommerfugler i magen, men jeg tror også det er mange foresatte og ansatte som kjenner på det samme.  
Siden vi har et sterkt synkende elevtall, har vi kommet til at vi på sikt kan gi det beste tilbudet til ungene våre ved gradvis å innføre fådelt skole. I etterpåklokskapens lys skulle vi kanskje ha byttet ut ordet fådelt med aldersblandet undervisning; noe mange har erfaring med fra før. Da er det godt og trygt å vite at det allerede er etablerte nettverk der dialog og diskusjon, kompetanseheving og utveksling av gode metoder deles. Sjøl er jeg glad for å bo i en kommune hvor oppvekstenheten legger til rette for god læring og sosiale utviklingsarenaer sjøl om det blir få på hvert trinn. Jeg skulle så gjerne ønsket at situasjonen var annerledes med tanke på befolkningsutviklinga, men sånn er det dessverre ikke, og vi må ta realitetene innover oss. Jeg vil fortsette å framsnakke bygda vår og de kvalitetene vi har i enhver sammenheng – og håper at det på sikt vil gi resultater. Imens skal vi sikre, i tråd med ny læreplan (LK20), at ungene våre får god undervisning og opplæring uansett hvilket trinn de går på.
Jeg ønsker alle lykke til på mandag, spesielt våre seks førsteklassinger! La oss alle jobbe hardt for at Folldal skole er et godt sted å være – og lære.

Til slutt -  
for tredje gang starter i dag norske og utenlandske løpere i Salomon Rondane 100 – ultraløpet som går i vår spektakulære natur. Enten du velger å springe 100 km eller 100 miles (160 km) lar jeg meg imponere – det er litt av en idrettsprestasjon. Jeg håper alle, både utøvere, den store solide dugnadsgjengen og tilskuerne får ei fin helg. Måtte det bli mange gode minner fra de vakre Folldals-fjella våre!  

 Rondane - Klikk for stort bilde Kristin Langtjernet    
 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577