🌦️🦉Ordførerinfo uke 32

Det er store kontraster. Sommeren har stått i kjærlighetens tegn med flere vielser, og også i helga er jeg så privilegert at jeg skal få vie to brudepar. Samtidig er det på ny beredskap og krisehåndtering som preger nyhetsbildet og hverdagen til svært mange i Innlandet.   

For landbruket har det vært en krevende sesong med regn stort sett hver dag i juli og så langt i august. Så kom «Hans» og toppet det hele. Jeg vet at svært mange har strevd med å få til slått innimellom bygene, og en god del jorder er ennå ikke høstet. Vit at jeg tenker på dere. 
Ved eventuelle skader på privat eiendom som ikke dekkes av forsikring, har vi naturskadefondet: Naturskadeordningen - Landbruksdirektoratet. Landbrukskontoret kan bistå med veiledning på hva som er berettiga erstatning og gi råd om hvordan man eventuelt bør gå fram for å søke erstatning. Eventuelle søknader går direkte til Landbruksdirektoratet og behandles ikke i kommunen. 
 
Vi har vært forskåna for store hendelser i Folldal i forbindelse med uværet. Likevel deltar vi på daglige møter med fylkesberedskapsrådet og Statsforvalter, og vi i kommuneledelsen har forberedt oss som best vi kan på store vannmasser. Igjen har vi sett at beredskapen fungerer både innad i kommunen og mellom Statsforvalter, politi, øvrige nødetater og frivillige. I kommunen har vi vært, og er, klare til å sette krisestab på kort varsel. 
Stengte veistrekninger pga overvann og ras har vært det som har utfordret oss i Folldal. Vi er kjent med frustrasjonen, og får henvendelser på at ikke vegvesen.no er oppdatert og at det er lang ventetid på veitrafikksentralen 175. Noen har etterspurt om ikke kommunen kan legge ut egen informasjon om status på Fv 27 og Fv 29. Mitt svar er nei. Situasjonen kan endres svært raskt. Vi kan ikke risikere å feilinformere sambygdinger og reisende, ei heller ta ansvar for at vi har sagt det er kjørbart på strekninger hvor folk ikke skal ferdes. Så tenker jeg at i den situasjonen store deler av fylket vårt er i, med bl.a. over 140 vegbrudd/skred/oversvømmelser på over 100 fylkesveger, er det ikke mulig for Statens vegvesen å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Vi forstår alle - og sånn må det også være -at liv og helse har stått, og står, i høysetet. Både servicekontoret og vi andre har svart på henvendelser som best vi har kunnet. 

Tusen takk til alle her i bygda som har tatt ekstra ansvar og forberedt seg så godt som mulig på ekstreme nedbørsmengder. Dette gjelder i særdeleshet våre ansatte på teknisk avdeling. 
Og ikke minst – takk til alle dere der ute som i flere døgn har jobbet på spreng, og fortsatt jobber for å sikre folk, infrastruktur og materielle verdier. Mine tanker går til hver og en som står midt oppi dette💗
Ukas info handler også om noe mer enn "Hans" og uvær; noen av de små og større begivenhetene som skjer i hverdagene våre. 
«Hjemkomst» - Synnøve Brøndbo Plassen, Ragnhild Moan og Åsmund Lockert Rohde hadde fire framføringer i Direksjonsboligen i slutten av juli. Dette var ei forestilling om livet til gruvedirektør Worm Lund, og opptakten til neste års utespel. Det var en opplevelse av de sjeldne – og for en smakebit før «Spel i Folldal» neste sommer. Jeg gleder meg stort til juli 2024 allerede. Ønsker du å bidra enten med praktisk arbeid, være på eller bak scena, vet jeg at Synnøve og Ragnhild ønsker seg flere frivillige.  

Skolestart
Mandag 21. august er det skolestart. Jeg vil tro det allerede er noen som er litt ekstra spente; enten man er seks år og klar for første klasse, det er oppstart på ungdomsskola eller overgangen til videregående som venter. 
Lykke til – spesielt til våre førsteklassinger og deres foresatte! La oss alle jobbe for et felles mål om at ikke et eneste barn eller ungdom skal grue seg til å gå på skolen.  

Valg 
Denne gangen har vi samarbeidet om å pakke program og stemmesedler, og også utkjøring av materiellet. Sosialt, effektivt og mer miljøvennlig. Dersom stemninga på dugnadskvelden er et bilde på stemninga blant oss politikerne, lover det veldig bra. Hver husstand får en konvolutt, uten logo på, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Folldalslista sitt program. Rødt hadde allerede bestilt levering via posten, så det kommer i egen forsendelse. 
Og som tidligere håper jeg at vi i Folldal bruker stemmeretten. Du kan enten forhåndsstemme, eller møte opp på flerbrukshuset søndag 10. september eller på valgdagen mandag 11. september. Mer info kommer fra kommunen i eget skriv – VALG – og det ligger på kommunens hjemmeside allerede. 

Kanskje burde bildet mitt denne uka ha vært av vann og flom, men jeg velger et annet motiv. Inniblant er det godt for meg å hvile øynene på noe som er vakkert når ting rundt er trasig. 
Hvis vi kjenner noen som trenger litt ekstra omtanke i disse dager er det fint å være medmenneske og bry seg💗