Ordførerinfo uke 35 

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur har vært i Nord-Østerdalen denne uka. Onsdag kom de på besøk til Folldal; Norges musikkommune i 2018 og kåret til å ha en av landets beste kulturskoler i flere år. De fikk omvisning av Stiftelsen Folldal Gruver. Jeg valgte å tenke høyt rundt hva kultur betyr for oss i hverdagen, og ikke minst snakke om samskaping og bruk av ressurspersoner og ildsjeler på tvers av kommunegrenser.

Videre fokuserte jeg på noe vi har som er unikt; KunstVerket – et skapende kulturrom. Kulturkonsulent Ellen var med og fortalte om prosjektet. Flere ønsker nå å ta en titt på hvordan vi har utviklet konseptet. Det er intet mindre enn imponerende hva kulturkonsulent, ildsjeler og kunstnere som har vært her på besøk har fått til. Hildur Bjørnsdottir åpnet gjestfritt opp døra og lot utvalget ta en titt både på leiligheta og hennes egne prosjekter. Takk til en hjertelig og spennende kunster! 
Når vi samme dag hadde besøk fra LO Innlandet, direktoratet for mineralforvaltning, miljødirektoratet, Riksantikvaren med flere, ja da er det moro å være ordfører i Folldal. Liv og røre, diskusjoner og spennende prosesser om ulike temaer og på ulike nivåer. Det kan jeg like. 

Regjeringa har vedtatt både å bygge nytt Mjøssjukehus og styrke Tynset sjukehus. Nå blir det viktig å følge opp disse politiske beslutningene med handling, og sikre at helseforetaket begynner arbeidet med planlegginga av nødvendig oppgradering av sjukehuset vårt. Vi kan ikke vente til etter at Mjøssjukehuset står ferdig og effektiviseringsgevinsten er tatt ut. Her må kommunepartiene, fylkespolitikerne og stortingsbenken fortsette det gode samarbeidet – for kun sammen kan vi lykkes. 
I tillegg har vi ordførerne i regionen, sammen med helse- og omsorgslederne, hatt møte med administrerende direktør Alice Beate Andersgaard. Det var et oppfølgingsmøte med tema psykisk helse om hvordan vi best mulig kan ivareta innbyggerne våre og sikre god samhandling på tvers av forvaltningsnivåene. 

Fredag tok jeg imot Innlandet Kristelig Folkeparti ved Oluf Maurud samt Alvdal KrF ved Rolf Langen og Arne Dagfinn Øynes. Vi fikk diskutert viktige fylkeskommunale saker for oss i Folldal, og ikke minst vært med dem på bedriftsbesøk til Solenergi Norge. Alltid like inspirerende å treffe daglig leder Ole-Martin Håtveit. Bedriften utvikler seg stadig, jobber nå også med sertifisering som Miljøfyrtårn og i år har de mål om å nå ei omsetning på hele 80 millioner kroner. Sjøl om mye er bra, ser de noen mørke skyer på himmelen. Bl.a. merker Solenergi Norge mindre pågang etter at Enova kutter tilskudd til solenergi gjeldende fra 1. oktober. Skal vi lykkes med grønn omstilling, må vi også sikre forutsigbarhet for de som ønsker å satse på solenergi. Tusen takk, Ole-Martin, for at du nok en gang setter av tid og viser fram deler av næringslivet vårt på en svært god måte.  


Stand – intervjuer – valgkamp. Sjøl tenker jeg ofte at den viktigste valgkampen er gjort gjennom de fire årene jeg har vært ordfører, men naturlig nok har det blitt noe mer partipolitisk aktivitet denne høsten. Viktigst nå er å få vist fram hele det flotte laget. For en solid gjeng! Ingen lykkes alene, ei heller en ordfører. Vi har allerede fått noen klare tilbakemeldinger på stand, og tar innspillene på alvor. 
Jeg er spesielt fornøyd med den gode stemninga oss politikerne imellom, og det at vi kan diskutere med respekt for hverandre. Til tross for nasjonale saker som kommer opp, må vi ikke holde oss borte fra stemmeurna. Ved å bruke stemmeretten din, er du med på å påvirke hvordan vi skal utvikle bygda vår og samfunnet framover. Med 4 lister i Folldal og 15 til fylkestingsvalget sier jeg som listekandidat og tidligere ordfører Eva; «det bør være noe for enhver smak!» 

Du kan forhåndsstemme på kommunehuset til og med fredag 8. september. I tillegg blir det også i år lagt til rette for forhåndsstemming ved Folldal Bo- og servicesenter torsdag 7. september kl 10-13.  Det er etter søknad/avtale også muligheter for ambulerende stemmegivning (avgi stemme hjemme) 5.–7. september. 
Søndag 10. september er stemmelokalet oppe fra kl 13-16, og på selve valgdagen, mandag 11. september, kl 9-18. Flere detaljer finner du i valginfoen som ble sendt ut til alle husstander og i tillegg på kommunens hjemmeside. 

Apropos demokrati. 5. trinnet vårt har jobba med demokrati, valg m.m. og hadde denne uka ei lita økt i kommunestyresalen og på ordførerkontoret. Det var et særdeles inspirerende besøk. Det var en utrolig flott, engasjert og høflig gjeng. Alt fra små detaljer i kommunestyresalen til basseng og hvorfor jeg ville bli ordfører, var de opptatt av. Tusen takk til elevene, og til lærerne Elin og Sturla! 
Avslutningsvis vil jeg si: jeg krysser fingrene for at yr sin værmelding slår til, slik at alle får avlingene sine i hus. Oppholdsvær og sikt er heller inga ulempe for de som nå er i fjellet og sanker sau. Vi får nyte fine høstdager som best vi kan. 
 
 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77