Ordførerinfo uke 36-37

Den siste tida har for mange vært prega av valg. Også her i Folldal har det tatt både tid og energi, og jeg, og flere med meg, har tenkt at jeg/vi egentlig har drevet «valgkamp» de siste fire årene. Nå er fintellinga gjort og mandatene fordelt. 

Aller først vil jeg takke for tilliten Arbeiderpartiet og jeg har blitt vist. Akkurat nå er jeg både umåtelig glad, ydmyk og rørt over hva vi har fått til i Folldal. For en lagseier! Arbeiderpartiet har over 50% av stemmene, og får ni representanter i det nye kommunestyret. Allerede nå er det noen som er skeptiske til at vi har rent flertall. Mitt svar på det er at velgerne har talt, at vi heldigvis har innbyggere som bruker stemmeretten sin og jeg mener det er fullt mulig å bygge videre på det konstruktive tverrpolitiske arbeidet vi har hatt inneværende periode. Det er opp til det nye kommunestyret å ivareta nettopp et godt klima og konstruktivt samarbeid på tvers av partiene/listene. Jeg skal gjøre mitt beste for å bidra til nettopp det. For som jeg har sagt før; ingen lykkes alene – det er kun sammen vi kan få det til. 
Takk til servicekontorets medarbeidere som har brukt mye tid på å tilrettelegge for at vi kunne ha forhåndsstemt og hatt ambulerende stemmegivning. Takk til skolas valgstyre som har gjennomført skolevalget, og ikke minst til mannskapet i valglokalene og tellekorpset. For en solid gjeng! 
Jeg vil også takke alle som har brukt stemmeretten – valgdeltagelsen i Folldal ble på 74,6%. 

Det nye kommunestyret har følgende sammensetning:
Arbeiderpartiet – Tommy, Eva, Børge, Inger, Rolf, Gunn Hilde, Bjørnar, Elin Marie og Kristin
Senterpartiet – Jon Olav, Bente, Bård, Egil og Vemund
Folldalslista – Øyvind og Brit
Rødt – Ronny
Dette er en flott blanding av både nye og erfarne representanter, og ikke minst fikk vi også nå med oss en ungdomspolitiker. Velkommen på laget, Vemund! 
Jeg forstår godt om noen av dere som stod på liste, men ikke kom inn denne gangen, er lei dere. Til det vil jeg si; vi trenger så sårt fortsatt engasjementet ditt og ikke minst er det mange verv som skal bekles. Det er bruk for alle.  

Denne uka har vi hatt dødsulykke på Fv 29 i Grimsbu. Jeg var innom brannmannskapene i går kveld, både for å takke nødetatene for innsatsen og også vise at jeg forstår at noen har hatt nok ei krevende arbeidsoppgave. Det er trygt og godt å se hvordan det jobbes, og at debrifing tas på alvor. Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk har igjen vært tidlig ute med informasjon og dialog med kommuneledelsen. Han framhever det gode samarbeidet med mannskapene på Alvdal som bistod oss denne gangen. 
Innbyggere som kom til skadestedet før ambulanse, brann og politi, er også tatt vare på og har fått tilbud om oppfølgingssamtale(r) med kommunens tverrfaglige støttegruppe. Dersom det er andre som trenger oppfølging, ta kontakt med kommunelege Barbara Inauen, som er leder av gruppa. For mer info om støttegruppa; se kommunens hjemmeside. 

Jeg tenker mye på alle dere som er berørte. Ett er sikkert; vi må ta godt vare på hverandre i tida som kommer. 

Avslutter der jeg starta – kommunevalget 2023.  
Jeg er klar. Skal brette opp ermene og fortsette arbeidet med oppgaver og utfordringer som venter. Den tillitserklæringa vi fikk ved årets valg motiverer meg veldig. Gleder meg stort til både konstituerende kommunestyremøte 5. oktober og fire nye år som ordfører i Folldal – 
fjellbygda for alle!

Kristin Langtjernet

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77