Ordførerinfo uke 38

Har sagt det før, og gjentar så gjerne – det å få en prat med ulike deler av næringslivet vårt er utrolig inspirerende. Lærer stadig noe nytt og får større forståelse for hverdagene næringsaktørene står i. Jeg kombinerte det å se på renoveringa/ombygginga av lokalene i Folldal Næringspark med en prat med Espen, DUETT.

Også der kom vi inn på dette med rekruttering og mangel på fagfolk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For DUETT gjelder det spesielt programutviklere. Espen hadde noen spennende tanker i fht utdanningsløp som jeg skal bringe videre ved høvelig anledning.

Takk også til Kundesenteret Innlandstrafikk, ved Lena og Ingvild, som satte av tid til meg i en travel hverdag. For noen damer, for et engasjement og for et mangfold i arbeidsoppgaver Kundesenteret vårt etter hvert har fått. Vi skal fortsette å hegne om disse viktige fylkeskommunale arbeidsplassene.

Et annet sted det er inspirerende å være, er Folldal Pensjonistforenings medlemsmøter. Jeg var der senest onsdag kveld. Stinn brakke, god stemning og utrolig artig med så mange engasjerte og spreke pensjonister. Ikke minst lar jeg meg imponere av all den frivillige innsatsen mange av medlemmene står for. Dette er en fin arena å få informere og diskutere ulike temaer med bygdas eldste. Til alle som var til stede – tusen takk for den flotte rosebuketten! Den har hedersplass på kjøkkenbordet.

Som trolig mange har fått med seg, har jeg henvendt meg til NAV Innlandet og utfordret dem på både menneskesyn og holdninger til brukerne av tjenestene, rigide krav til kontorlokaler og manglende forståelse for at dette er et partnerskap (to gjensidige parter som skal nå et felles mål). Sjøl om jeg i utgangspunktet mener at brev ikke er veien å gå for å finne gode løsninger, står jeg for at jeg denne gangen måtte si tydelig ifra på vegne av oss innbyggerne i Folldal. Tenker at dette er ei problemstilling som gjelder for langt flere enn folldøler. Viktigst er likevel avtalen som ligger til grunn for det interkommunale samarbeidet. Den sier følgende om tilstedeværelse: «Tre dager, fortrinnsvis mandag, onsdag, fredag skal lokale kontorer være bemannet og tilgjengelig for avtalt oppfølging med brukere ……» Vi forventer selvfølgelig at NAV Nord-Østerdal følger opp dette. NAV er til for oss innbyggerne, og ikke minst er det vårt sikkerhetsnett i enkelte krevende livssituasjoner. Da må de kunne treffes fysisk og ikke bare vise til digitale løsninger.

Som en oppfølger av Hematt 2021, takket jeg ja til invitasjonen om å delta på feiringen av Østerdølenes lag i Oslo. En sprek 100-åring! I tillegg til ei verdig markering, var det utrolig artig å møte utflytta østerdøler i alle aldre. Vi ordførerne i regionen er enige om at det å ha dette fellesskapet i Oslo bidrar til positiv omdømmebygging, tilhørigheta til Østerdalen opprettholdes og kanskje er det smittsomt om noen tenker de vil flytte tilbake til regionen vår.

Kommunen er i gang med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og ønsker medvirkning og involvering fra flest mulig. Derfor hadde vi åpent møte i går kveld, hvor vi stilte spørsmålet hva skal Folldal være framover? Det summet godt i gruppene og noen av tankene ble også delt i plenum. I tillegg var det, flere enn meg, som syntes det var koselig med felles kveldsmat og høstpynta bord.
Til dere som ikke hadde anledning til å stille - fortvil ikke. Vil du engasjere deg og komme med innspill, kan du gå inn på kommunens hjemmeside og kommentere på en rekke spørsmålstillinger. Spørsmålene vil bli lagt ut i løpet av uke 39. Det er også mulig å henvende seg til servicekontoret og få spørsmålene i papirutgave. Jeg opplever at mange har meninger om mangt og mye, og da er min klare oppfordring at hver enkelt må bruke den muligheten dere har nå. Kommuneplanenes samfunnsdel skal vedtas før nytt kommunestyre tar over høsten 2023, og samfunnsplanen vil være førende i flere år framover. Ett punkt jeg håper kan videreføres fra eksisterende plan er positiv omdømmebygging. Det må sjølsagt være rom for kritiske spørsmål og kommentarer, men hvordan skal vi uttrykke det samtidig som vi skal «selge» Folldalssamfunnet på best mulig måte?
Tusen takk for en fin kveld, og takk til alle som vil bidra også framover. Det er folka som skaper Folldal – og vi må ha det bra her både med tanke på arbeid, bolyst, trivsel, kultur og fritidsaktiviteter. Vi må ta vare på miljøet og den storslåtte naturen – og vi må ta vare på hverandre.

Jeg var så heldig å få avslutte arbeidsuka mi sammen med alle elevene på ungdomsskola. De har hatt storyline-uke; en pedagogisk metode for aktiv læring. I dag var det tid for presentasjon av forskningsresultatene, det var servering av kortreist mat og velfortjent applaus for alt elevene har fått til. Her var det eksempelvis snakk om viltforvaltning - det å bruke hele slaktet av hjortedyr og moskus, samt mose som ressurs. I tillegg ble det vist hvilke muligheter som finnes for nedbrytbar rundballeplast, som kan tilsettes protein og dermed bli en viktig proteinkilde for dyra våre. Jeg fikk også presentert en idé som rommet både vasking av ull, garving og spinning. Her er det tanker, ideer og forslag vi kan bygge videre på.  
En stor takk til kreative og dyktige lærere som tilrettelegger for både teoretiske og praktiske undervisningsopplegg. Og sist, men ikke minst; for noen høflige, flotte og dyktige ungdommer dere er. Det er med stolthet jeg kan si - dere er framtida vår!

KL   

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577