Ordførerinfo uke 43

I krevende tider trenger vi hverandre. Også i år markerte kommunen Verdensdagen for psykisk helse. Dyktige, engasjerte medarbeidere i psykisk helsetjeneste og Mental Helse Folldal hadde ansvaret for gjennomføringa. Heldige er vi som har folk som jobber for oss i hverdagen og som arrangerer fine stunder som dette. Jeg delte mine tanker om bl.a. utenforskap og den nye folkesjukdommen ensomhet. Videre drodlet jeg rundt at vi er flinke til å fortelle oss sjøl alt vi ikke er gode på, men i stedet burde vi bli bedre på å akseptere oss sjøl som vi er. Vi er gode nok!   

Dette med takhøyde og det å ha fellesskap som rommer alle, var også et av hovedbudskapene til biskop Solveig Fiske da hun holdt en sterk preken på sin avskjedsgudstjeneste i Hamar domkirke søndag 23. oktober. Hun ble takket for sin tydelige stemme, sterkt lederskap og nettopp det å ha plass for alle. Det siste var også ungdommene opptatt av i sin takketale til henne. Hyggelig å representere kommunen vår på en arena hvor jeg ellers ikke er mye til stede.

Krigen i Ukraina fortsetter, og mange er på flukt. Dette er den største folkevandringen til Norge etter krigen. I løpet av november/desember vil vi få ytterligere fjorten flyktninger, og da har vi tatt imot de vi ble anmodet om å bosette dette året. Flyktningkonsulenten og andre i administrasjonen jobber hardt for å få alt på plass og vi andre må fortsette å ta godt imot våre nye sambygdinger.

Vi har også vist solidaritet på andre måter gjennom årets tv-aksjon – både som bøssebærere og givere. Heia den yngre garde som sprang inn penger på skolejogg og tusen takk for alle andre bidrag til Leger uten grenser! Sjøl om stadig flere velger å vippse, er det fortsatt noen som har forberedt seg og har kontanter liggende klare til det banker på døra.

Nok ei gla’melding er at dette kommunestyret har fått landa enda et stort prosjekt som har versert i årevis; rehabilitering av bassenget. Byggestart er satt til november og avtalen med SK Bygg AS er at når høsten 2023 kommer skal det stå klart. Det betyr at vi ikke har basseng-tilbud i Folldal denne vinteren, men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. 

Vi er i sluttspurten på utendørs møteplass i sentrum, ved siden av MOT-boligene. Arbeidet har tatt noe lengre tid enn vi først trodde, på grunn av forsinkelser i leveransen av (klatre)apparatene. Opphøyde blomsterkasser og benker m.m. kommer på plass til våren, og da lover kulturkonsulent Ellen og ordfører storstilt åpning😊 Vi gleder oss til å kunne ta i bruk en møteplass tilrettelagt for alle, på tvers av generasjoner. 

18. oktober hadde NHO Innlandet kommunedag i Folldal. Tusen takk til regionleder Jon Kristiansen, og ikke minst til alle dere som velvillig stilte opp og brukte av arbeidstida på oss!
Med høyt tempo og streng kjøreplan fikk vi vist fram noe av det varierte næringslivet vårt. Utrolig inspirerende å møte hardtarbeidende og dedikerte næringsaktører med stort engasjement og ønske om å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser i bygda. Etter slike dager blir jeg enda sikrere på at det kun er sammen vi kan lykkes. 
Og nå er det klart; allerede 1. desember starter Bjørn Skjervold i stillinga som næringsutvikler. Jeg gleder meg til å ta imot en ny medarbeider, og ikke minst til at vi kan gjenoppta en tettere dialog med privat næringsliv. Velkommen til oss i Folldal!

Tyrili Frankmotunet – enda et steg i riktig retning. Styret i stiftelsen har vedtatt å legge ned Tyrilihaugen på Lillehammer og overføre døgnplassene til Frankmotunet. Med det mister Tyrili et unikt tilbud og utfordringa med å gi gode tilpassa behandlingsforløp til pasienter i rus og psykisk helse er fortsatt til stede. Samtidig er det svært viktig for oss i Folldal at Frankmotunet får styrka pasientgrunnlaget. Det betyr at de også framover kan gi et godt faglig tilbud, og unngår nedskalering i medarbeiderstaben. Videre er det gledelig å lese at bygningsmassen skal rustes opp. Jeg tolker det som at Tyrilistiftelsen har ment å satse på Frankmotunet også framover. Brukere og pårørende har vært tydelige, noe blant annet over 17 000 medlemmer på facebook–gruppa La Frankmotunet leve viser. Dette har både styret i Tyrilistiftelsen, oppdragsgiver Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet nå lyttet til.

Avslutningsvis vil jeg si – jeg vet det er belastende for mange med mye usikkerhet. Krig i Europa, høye kraftpriser, økte renter og høyere kostnader på varer og tjenester. Dette påvirker også næringslivet vårt. Sjøl om det er trangere for de aller fleste av oss, vil jeg appellere til at vi tar fram igjen tankegodset vi hadde under pandemien; stå sammen og bruke det lokale. Det vil i hvert fall hjelpe litt, og ikke minst gir det næringsaktørene motivasjon til å stå på videre og fortsette å holde liv i bygda vår.

Jeg avslutter som jeg begynte - i krevende tider trenger vi hverandre.