Ordførerinfo uke 44-46

I tillegg til de mer ordinære oppgavene og møtearenaene, har jeg de siste ukene vært så heldig å få farte litt i Innlandet. Gjennomgangstonen min har vært at det nytter å engasjere seg. Det var også tittelen på foredraget mitt under Anders Reitan-markeringa på Kvikne. Der fortalte jeg om hvordan jeg som helt ny i politikken har opplevd at både fylkespolitikere, og ikke minst stortingspolitikerne, har vært med på samarbeid, åpnet dører og gjort det mulig å få gjennomslag for viktige saker.

Her kunne jeg vise eksempler med både berging av behandlingstilbudet og arbeidsplassene på Tyrili Frankmotunet, bevaring av Kundesenteret Innlandstrafikk og at det nå foreslås en egen post på statsbudsjettet til gruveforurensning - slik at vi kan få tilbake ren elv. 
Sjøl om temaet var et helt annet på partimøtet i Ringsaker, hvor jeg innledet til debatt om rus og psykisk helse og rusreformen, valgte jeg også der å sette søkelys på at det nytter. Det nytter å ta tak i livet sitt og det er mulig å endre syn på både bruk av straff, hvilke metoder og tilbud vi skal møte sårbare ungdommer og rusavhengige med. Jeg viste til at tidligere pasienter på Tyrili Frankmotunet opprettet ei Facebook-gruppe med over 17 000 medlemmer. Engasjement betyr noe!  

Forrige fredag var det nye ungdomsrådet vårt samla, og Brage Lyder Husom ble valgt til leder. Og for å være ærlig; deres engasjement, forslag, innspill og resonnementer i forhold til eksempelvis strømsparing var mer framoverlent og kreativt enn hva vi fikk til i formannskapet. Det er bare å la seg inspirere og motivere av den yngre garde! Spennende tanker rundt sommerjobb for ungdom og et sted å kunne gå inn på kveldstid stod også på agendaen - for å nevne noe. 

I går hadde vi besøk av helse- og omsorgsdepartementets statssekretær Ellen Rønning-Arnesen. Tusen takk til alle som bidro til at det ble en svært vellykka dag; både Tyrili Frankmotunet, kommunens tjeneste for psykisk helse og rus og Runa Finborud og Bersvend Salbu som representerte regionen vår. Jeg er stolt av hva dedikerte sambygdinger presenterer og viser fram. 
Statssekretær Ellen var genuint opptatt av forbedringer. Hun ba eksempelvis om konkrete forslag på hva som kan gjøres i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for å minske byråkratiske oppgaver, slik at det frigis mer tid til de vi er til for – pasientene. Flere konkrete innspill fra Frankmotunet vil hun/departementet få om kort tid. 
For de som sier at det ikke nytter å få nasjonale politikere til å reise utafor Sinsenkrysset, er mitt svar at det ikke stemmer. Vi har i løpet av høsten hatt besøk av både Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og nå Helse- og omsorgsdepartementet. Ett er at de tar turen til Folldal. Det som er enda viktigere er at de bruker tid her, tar med seg innspill og jobber konkret med å utmeisle god politikk.

Nord-Østerdalstinget samlet formannskapene i Os, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal til felles møte denne måneden. Vi diskuterte ulike temaer knyttet til vår felles klima- og energiplan. Noen av områdene som ble nevnt, må vi eventuelt se på hvordan skal følges opp videre. Dette gjelder bl.a. fornybare energikilder, beitebruk/bruk av innmarka og utenforskap i vid forstand. 

Og for de som måtte lure; jeg har ikke glemt å jobbe for verken gjenbruk og flerbruk av Verket skole, tilstedeværelse fra NAV Nord-Østerdal eller det å beholde et tannlegetilbud i bygda vår. Jeg har dialog med våre egne folk på tannklinikken, og tok opp nødvendigheta av tilgjengelig tannhelsetilbud bl.a. på møtet i representantskapet i Innlandet Ap lørdag 12.november. Og tenk; der representerte jeg Folldal sammen med to AUF'ere. Det er skikkelig stas, og både Brage og Ida er svært fine representanter for ungdommene våre. Jeg heier på dem begge! 

Siden mye av ukas info har handlet om engasjement, må jeg nevne at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har presentert Stortingsmelding 8 (2022-2023) Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Her har flere, som sjøl har ulike funksjonsnedsettelser, stått på for å bli sett og hørt - og vi kommer ikke utenom at "vår" Kenth Frelsøy Brelin har vært en av pådriverne. Det er en menneskerett å kunne delta og bidra i samfunnet uavhengig av funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering og etnisitet. Så skjønner vi alle at jobben ikke er gjort med ei Stortingsmelding; det er handling som også her gjelder. 

Til tross for mye alvor og usikkerhet, har jeg valgt å framsnakke det positive og det at det nytter å engasjere seg. Verdenssituasjonen har ikke endret seg til det bedre og krigen i Europa pågår med full tyngde. Situasjonen i landet vårt preges fortsatt av ustabile kraftpriser, økte renter, høyere kostnader på varer og tjenester. Jeg vil derfor også denne gangen avslutte med disse ordene - i krevende tider trenger vi hverandre. 

Kristin Langtjernet

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577