OVER SKIGARD'N - informasjon fra landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen i Folldal kommune utgir informasjonsbladet "Over skigard'n" 3-4 ganger årlig. Her er siste nytt og aktualiteter, bl.a ny søknadsfrist SMIL-midler 1. september (midler igjen),beredskapen utmarksbeitesesongen 2021, båndtvangbestemmelser, investeringer tradisjonelt landbruk – tilbud om befaring med Innovasjon Norge, gjerdeaksjon og mye mer.

OVER SKIGARD'N 2/2021 (juli)