Prosjekt bekjempelse av blåleddved - status

Det er nå ryddet i områder med tett forekomst av blåleddved. Busker over ca. 1 meter er skjært ned. Det er mannskaper fra Glommen Skog SA som har utført arbeidet.

De samme områdene vil bli sprøytet i juli/august. Da har busken vokst opp igjen med noen blader. Disse «rosettene» er enklere å sprøyte enn store busker. Det er firmaet Linnea as som skal utføre sprøytingen.

Busker som er vokst inn i gjerder- på grense mot innmark/hager - er ikke rørt. Dette er det grunneier/hageeier som må rydde. Oppfordrer derfor grunneier til å skjære ned slike busker, pluss andre store busker i hager og lignende nå. Og så gå over å sprøyte når de har vokst opp igjen med noen blader.