Resultatene fra årets Ungdata undersøkelse er nå publisert

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida.

På ungdatas hjemmeside finner du både overordnede resultater, mer detaljerte rapporter og mulighet til å sammenligne med fylket, landet og andre kommuner.

Hovedinntrykket av undersøkelsen er at ungdom i Folldal trives godt på skolen, i fritiden og med foreldrene sine. Unge i Folldal er aktive i organiserte aktiviteter og har god fremtidstro. Undersøkelsen finner du ved å klikke her.