Søk støtte til lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilget 2,5 millioner kroner som skal brukes til å løfte fram og støtte lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier.

Interesserte lag og foreninger må sende søknad til regionalforvaltningen,  som videre prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren. Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022.

Regionalforvaltningen må oversende søknadene og prioriteringene til Riksantikvaren senest fredag 1. april 2022.

Kontakt

Ellen Engh
Kulturkonsulent
E-post