Status på ekstremværet pr 09.08

Vi har tatt en oppsummering på morgenen, ifht framkommelighet og status på levering av kommunale tjenester. Så langt ser dette bra ut. 

Utfordringen er enkelte veger/vegstrekninger som kan være/bli oversvømt på kort varsel. Vi ber om at folk holder seg oppdatert på vegvesen.no eller ringer 175. I samråd med Statsforvalter og politi, ber vi fortsatt om at folk som ikke må kjøre, holder seg hjemme. 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77
Malin Wassdahl
Kommunedirektør
E-post
Telefon 99 70 25 94
Mobil 99 70 25 94
Ole Håkon Flatøy
Leder TLU
E-post
Telefon 91 71 77 85
Mobil 91 71 77 85