Status, utbygging Folldal bo- og servicesenter

Det har vært jobbet ganske intenst med dette prosjektet siste året, og spesielt nå gjennom vinteren. Sign AS er ansvarlig arkitekt mens Norconsult AS har ansvar for de tekniske fag. For å sikre lokal forankring har vi hatt en intern prosjektgruppe i sving, samt at det har vært gjennomført særskilte brukermøter mellom arkitekter og aktuelle ansatte hos oss underveis.

Koronapandemien har satt sitt preg på dette prosjektet også, så en stor del av prosjekteringsmøtene har måttet skje digitalt. Heldigvis har vi kunnet avholde brukermøtene fysisk her.

I grove trekk innebærer prosjektet et nybygg østover, som vil inneholde pasientrom over 2 plan samt lager/parkeringskjeller i underetasjen. Eksisterende korttidsavdeling blir bygd om slik at alle pasientrom får egne bad. Dagavdelingen utvides, kjøkkenet får også en utvidelse og ombygging. Vestover vil Gulseth-bygget bli revet, her kommer en ny fløy med 6 omsorgsboliger.

Prosjekteringsfasa nærmer seg nå slutten og det planlegges utlegging på anbud før ferien. Forhåpentligvis kan vi få byggestart en gang i løpet av høsten.

Fasade sett fra sørøst  

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 91 71 77 85